YK’lar Ve TAT’lar Sistemi Tartıştılar

28 Ağustos 2017

Değerli AGED üyeleri;

5 Şubat 2016 Cuma günü saat 13:30-16:30 saatlerinde İstanbul Pendik Green Park Oteli’nde Türkiye’nin ambalaj atıkları konusunda yetkilendirilmiş dört kuruluşuyla yine bu kuruluşlarla çalışan yüz yirmi iki toplama ayırma tesisinin katılımıyla Sokak Toplayıcılarının Geri Kazanım Sistemine Entegrasyonu konulu bir ortak akıl toplantısı gerçekleştirilmiş ve AGED’i temsilen toplantıya Sn. Mustafa SARAL ve Sn. Osman KAYTAN katılmıştır.

Toplantı sırasında TAT’lar ve YK’lar yaşanan sıkıntılarla ilgili olarak hem özeleştiride bulundular hem de birbirlerini çeşitli konularda eleştirdiler. Sokak toplayıcılarının Türkiye’nin bir gerçeği olduğu ve bu insanların mevcut sisteme entegre edilmesi için çeşitli görüşler dile getirildi. Bu konuda çok farklı görüşlerin dile getirilmesi ortak bir görüş etrafında birleşilmesini engellemiş olsa da her sokağın o sokakta ve konutlarda toplama yapacak bir SERBEST TOPLAYICI tarafından toplanması ve sokakların söz konusu şahsa İSPARK örneğinde olduğu gibi zimmetlenebileceği dile getirildi.

AGED Başkanı Mahmut Ciğer, Bloomberg HT’ye konuk oldu