Hakkımızda

Günümüzde dünyamız, sınırlı miktarda kaynaklarıyla gittikçe artan ve geçmişe nazaran daha büyük bir iştahla tüketen yaklaşık yedi milyarlık bir nüfusu barındırmaktadır. Kağıt Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (AGED) söz konusu bu nüfusun dünyamıza getirdiği yükü olabildiğince hafifletmek, küresel ölçekte yürütülen sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında özellikle kağıt geri dönüşümünü ülke içinde en üst düzeye çekmek, dünyadaki trendleri ve gelişmeleri takip edip sektör temsilcisi üyelerini bilgilendirmek, konferanslar ve paneller düzenlemek, halkın geri dönüşümün önemini kavraması amacıyla sosyal sorumluluk projeleri yürütmek, sektörün sorunlarını tespit edip bu sorunların çözüm yollarını ortaya koymak, geri dönüşebilir atıkların geri kazanılması konusunda teknik ve idari altyapının geliştirilmesini sağlayarak ihtiyaç duyulan toplumsal bilinç ve yasal altyapının oluşturulmasını destekleyecek tanıtım, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini yapmak, yaptırmak ve yaymak, kamu kurumları ve sektör işbirliğini artırıcı faaliyetlerde bulunmak, bu doğrultuda ülkemizin ihtiyaç duyduğu geri dönüştürülebilir hammaddelerin öncelikle ülke içinde değerlendirilerek sanayimizin geliştirilip güçlendirilmesi böylece ülke ekonomimize daha fazla katkı sağlamak ve katma değer yaratmak amacı ile kurulmuştur.

Bilindiği üzere Türkiye’de kullanılan toplam kağıt miktarı 5 milyon ton olup üretim miktarı bunun %50’si yani 2.5 milyon ton kadardır. Üretilen toplam kağıt miktarı içinde selüloz kullanılarak yapılan üretim %3’ü aşmamakta ve böylece Türkiye’de üretilen toplam kağıt miktarının %97’lik bölümü atık/hurda kağıtlar kullanılarak yapılmaktadır.

Buna karşın, toplanan kağıt miktarının oranı %40-45 aralığında bulunmakta ve hurda kağıdın geri kalanı ne yazık ki çöpe gitmektedir. Aynı oran, %60-70 oranında geri dönünüşüm sağlayan Avrupa ülkelerinin çok gerisinde bulunmaktadır. Bu rakam ve oranlar, AGED gibi bir derneğe duyulan ihtiyacı ve bu derneğin üstlenmesi gereken misyonu açıkça ortaya koymaktadır. AGED’in kağıt sektörüne yeni bir soluk getireceğine inanıyoruz