Bunları Biliyor Muydunuz?

– Ülkemizde yılda yaklaşık bir milyon ton kağıtla gereksiz yazışma yapılıyor.

– 1 kağıt 5 kez geri dönüştürülebilir.

– 70 kg atık kağıt 1 ağaç kurtarır.

Atık kağıdın ağaç yerine kullanılmasıyla,

– %25-70 Enerji Tasarrufu

– %60 Hava Kirliliğinde Azalma

– %40 Su Kirliliğinde Azalma

– %60 Su Tasarrufu

– %40 Çöp Hacminde Azalma Sağlanabilir.

-Bir büyük kayın ağacı, 72 kişinin günlük oksijen ihtiyacını karşılar.

-Bir cam şişe doğada 4000 yıl, plastik 1000 yıl, bir teneke kutu 10-100 yıl, sakız 5 yıl, sigara filtresi 2 yıl sürede yok olur.

-Ülkemizde kişi başına günde çıkan atık miktarı 1,14 kg’dır

-Türkiye’de yılda üretilen evsel atık miktarı 26 milyon tondur.

-Geri kazanabilir atık miktarı 4.5 – 5 milyon tondur.

 • Geri kazanılabilir atıkların çöplerde kapladığı alan %35 oranındadır.
 • Yüksek oranda su kullanımı nedeniyle topraklarımız tuzlanıyor ve su varlıklarımız hızla azalıyor.
 • 1970’ten bugüne, küresel biyoçeşitliliğimizin yüzde 30’unu kaybettik.
 • Kompozit ambalaj atıklarının geri dönüşümünden, karton koliler, yalıtım malzemeleri ve mobilya gibi ürünler üretilir.
 • Diktiğiniz her ağaç ömrü boyunca 1 ton CO2 emer.
 • Dünya nüfusunun %40’ını barındıran 80 ülke su sıkıntısı çekiyor.
 • Buzdolabına koyduğunuz sıvıların ağzını kapatarak içerideki nemi azaltıp kompresörün daha az çalışmasını sağlar ve elektrik tasarrufu yaparsınız.
 • Musluktan saniyede düşen 1 damla su, yılda 9000 litre suyun ziyan olması demektir. Bu bir insanın yaklaşık 17 yıllık su ihtiyacına eşittir.
 • Her 100 kişiden 90’ı kullanılmış atık yağları lavaboya döküyor.
 • Türkiye’de ormanların yüzde 64’ünde erozyon yaşanıyor.
 • Ülkemizdeki bitkilerin üçte biri endemik. Yani sadece Türkiye’ye özgü.
 • Su tasarrufu sağlayan duş başlıklarıyla su tüketimini %25 azaltabilirsiniz.
 • Buzdolabınızda ısıyı her 1 derece düşürdüğünüzde enerji tüketiminiz %6-8 oranında artar.
 • Bir ton gazete kağıdı geri kazanıldığında 8 çam ağacının kesilmesi önlenir.
 • Türkiye’de haftada ortalama 2 tür keşfediliyor.
 • Gezegenimizdeki organizma çeşitliliğinin yüzde 95 kadarı halen keşfedilmeyi bekliyor.
 • 4 kişilik bir aile, bir yıl boyunca tasarruflu duş başlığı ile yıkandığında, 1444 kişinin duş almasına yetecek kadar su tasarruf edebilir.
 • 3,7 litre benzin yaklaşık 3 milyon litre içme suyunu kirletiyor.
 • Bir ton kullanılmış beyaz kağıt geri dönüştürüldüğünde 16 çam ağacı kurtulur.
 • Yağmur ormanındaki bir ağaç, atmosfere günde 760 litre su salabilir.
 • Yeryüzünün %71’i suyla kaplıdır fakat bu suyun sadece %3’ü tatlı sudur. Tatlı suların üçte ikisi dağ buzulları ve kutup buzu biçimindedir. Geri kalan %97’yi tuzlu okyanus suları oluşturur.
 • Sahil bölgeleri kalabalıklaştıkça sahildeki suyun kalitesi düşecek sahildeki vahşi yaşam yok olacak ve sahiller yok olacak.
 • Denizlerdeki tüm sular güneşimizin yaşlanmasından kaynaklanacak aşırı sıcaklıklar nedeniyle yaklaşık 1 milyar yıl sonra buharlaşacak.
 • Hava kirliliği denizlerdeki zehirli maddelerin üçte birini oluşturmaktadır. Denizlerdeki zehirli maddelerin %44’ü nehir ve akarsulardan kaynaklanmaktadır.
 • Bir yıl içinde denizlerden avlanan balıkların ağırlığının üç katı kadar atık denizlere atılmaktadır.
 •  1 litre motor yağı 530.000 litre içme suyunu kirletebilmektedir.
 • Kloroflorokarbonlar (CFC) 1974 yılından itibaren dünyada yasaklanmaya başladı.
 • Antarktika’ya ait olmayan birtakım canlı türleri kıtaya yerleşerek ekosistemi tehdit ediyor.
 • Kutup ayıları daha az enerji harcamak için (vücut ısılarını korumak için) arka ayaklarını ön ayaklarının izine basarlar.
 • Dünyadaki mercan kayalıklarının %60’ından fazlası kirlilik, tortulaşma ve küresel ısınmadan kaynaklanan deniz suyu sıcaklığı artışının yol açtığı ağarlaşma etkisi nedeniyle tehdit altındadır.
 • Dünyadaki ilk bitkiler olan algler 3,5 milyon yıl önce oluştular. Diğer bitkiler gibi algler besin üretirken oksijen açığa çıkartır.
 • Otomobilinizi hortumla yıkadığınızda yaklaşık 550 litre su harcamış olursunuz.
 • Çayırlar, dünyanın kuru arazilerinin beşte birini oluşturur ve çoğunluğu tropiklerde bulunur.
 • Bir kirpi bir kış mevsimi boyunca 100 ağaç öldürür. Ağaca çıkmak için keskin pençelerini kullanır, bir dala oturarak ağacın kabuğunu ve sürgünlerini kemirir. Ağaç kabuklarını çok sevdiği için kirpiler ormanlara çok zarar verirler.
 • Dünyanın her yerinde, bakır kabloların yerine kullanılmaya başlanan fiber optik kablolar camdan yapılıyor.
 • Doğal ortamları insan eliyle tahrip edildiği için, günde 50 ila 100 arası bitki ve hayvan türünün neslinin tükendiği tahmin ediliyor.
 • 2100 yılına gelindiğinde dünyadaki insan nüfusunun 3 katına çıkacağı tahmin ediliyor.
 • Çatı arası izolasyonu sayesinde evlerdeki enerji kaybı % 20 azaltılabilir.
 • En iyi senaryolarda bile, sıcaklık artışının 2 °C’yle sınırlanabilmesi konusunda dünyanın %50 şansı olduğu belirtiliyor.
 • 1970 ila 2004 yılları arasında, sera gazları salımı %70 arttı.
 • Dünyanın tüm okyanuslarında kirlilik bulunuyor. Günde yaklaşık 8 milyon adet kirlilik yaratan nesne deniz ve okyanuslara giriyor.
 • 2011 yılında doğal afetler yüzünden 366 milyar dolar zarar edildi.
 • 2025 yılına gelindiğinde, 1,800 milyon insan ciddi su kıtlığı çeken ülkelerde veya bölgelerde yaşıyor olacak.
 • 1991 ila 2000 yılları arasında %90’ı suyla ilgili olan 2557 doğal afette 665.000’den fazla insan hayatını kaybetti.