TÜRKTAY 2015

28 Ağustos 2017

21-22 Ekim 2015’te ANKARA’da 6. Kez düzenlenen atık sektörünün önde gelen kamu ve özel kurum ile kuruluşlarının desteklediği “Türkiye’de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli – TÜRKTAY” panelinde “2023 HEDEFİNDE TÜRKİYE’DE ATIKLARIN EKONOMİ ile SANAYİYE KATKISI VE MEVZUAT KAPSAMINDA ATIK SEKTÖRÜNÜN ULAŞTIĞI DURUMA GENEL BAKIŞ, MEVCUT DURUM ANALİZİ” başlıklı 1. Oturum’da (21 Ekim 2015 saat 11:30-12:30) Başkanımız Sn. Mustafa SARAL panelist olarak yer almıştır.

 

Yaptığı konuşmada sektörün bugünü ve geleceğine dair tespitlerini paylaşmış, sorunları çözüm yolarıyla birlikte ele alarak hanehalkının geri dönüşüm seferberliğine aktif katılım sağlamasını özellikle vurgulamıştır.