Piyasalar Değişen Koşullara Ayak Uydurmaya Çalışıyor

20 Eylül 2018

Çin’in artırılan ithalat kontrolleri ticaret alışkanlıkları ve işleme uygulamaları üzerinde önemli bir etkiye sahip olmayı sürdürüyor. Örneğin ABD’de malzeme geri kazanım tesisleri Çin’in uyguladığı koşulları karşılamak için hatlarına elle ayıklama işçilerini dahil ediyor ve hatta bazı tesisler ayıklama hatlarına personel bulmak için geçici işçi acentelerine başvuruyor.

AVRUPA

TALEP “İDARE EDER İLE İYİ ARASINDA”

Avrupa’daki kağıt fabrikalarının çoğu OCC ve karışık kağıt fiyatlarını Nisan ayında değiştirmezken, piyasada ise hafif bir yukarı yönlü baskı hissediliyor. Avrupa’da talep “idare eder ile iyi arasında” olarak tanımlanırken, atık kağıt işleyici tüccarların tesislerine yılın bu dönemi için genelde beklenen yeterli seviyelerde hacim girişi görülüyor. Geri dönüşümcülerin sahalarında stoklar genelde normal.

Çin’de ithalat senaryosunun değişmesiyle Avrupa’daki düşük kalitelerden bazıları Vietnam, Türkiye, Endonezya ve Hindistan’a yöneldi. Navlun fiyatları yükselme eğilimini sürdürüyor ve gemilerde yer bulmak güçleşiyor.

Avrupa’da mürekkep giderme kalitesine yönelik talep çok iyi ve fiyatlar biraz iyileşti; Asya’daki müşteriler de piyasada aktif ve benzer fiyatları ödemeye hazırlar. Orta kalite geri kazanılmış kağıt için de sipariş seviyeleri sağlıklı seyrederken fiyatlar ise piyasada bulunabilir malzemenin azlığına rağmen biraz düştü. Bulunabilirlik, rağbet gören yüksek kaliteler için de bir sorun ve bu malzemelerin fiyatları, ham selüloz fiyatlarındaki artışı takip etti.

KUZEY AMERİKA

ABD KARIŞIK KAĞIT İHRACATI %32 DÜŞTÜ

ABD’de karışık kağıt stokları birikmeyi sürdürüyor ve bu malzemenin büyük bir kısmı çöp sahalarına gidiyor. Bu malzemenin iç piyasa değeri adeta sıfıra düştü ve hatta çöp alanı masraflarını da hesaba katarsanız ekside bile denebilir. ABD Ticaret Bakanlığına göre 2018 yılının ilk iki ayında Çin’e yapılan karışık kağıt ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %95 düştü. 2017 yılının ilk iki ayında ABD, Çin’e yaklaşık 424.000 kısa ton karışık kağıt ihraç ederken bu yıl ise rakam sadece 20.000 kısa tonda kaldı ve tüccarlar, Çin’in karışık kağıt ithalatını yasaklaması dikkate alındığında, bu miktarları ihraç eden tüccarlar, yapmaları gereken açıklamalar nedeniyle zararda.

Neyse ki diğer pazarlara yönelik karışık kağıt ihracatı bir yıl öncesine göre yaklaşık iki kat arttı. Tüm rakamlara bakıldığında ise ABD’nin toplam karışık ihracatı %32 düştü. Kuzey Amerika’da, ülke içinde tutulan karışık kağıt fazlasının sadece çok az bir kısmını eritebilecek kapasite bulunuyor. Bir aracı, “Bir karton fabrikasının yakınlarında değilseniz, iç piyasa da fazla seçeneğiniz yok” diyor. Bir fabrika zincirinden bir yetkiliye göre şirketi karışık kağıt tüketimini iki katına çıkardı ancak bu kullanım bile, tükettiği OCC miktarı karşısında cılız kalıyor. Bu arada ABD’nin çoğu bölgesindeki fabrikalarda, özellikle güney doğu ve kuzey batı bölgelerinde OCC stoklarının aşırı yüklendiği bildirildi. Normal yıllarda fabrika temsilcileri Mayıs ayı ortasında başlayan yüksek üretim sezonu için stok biriktirmek amacıyla Nisan ayında tonaj aramaya başlarlardı. Bu yıl ise, tüccarların söylediğine göre siparişler genelde yavaş.

ABD’nin güney batısındaki bir aracı, “Risk alıp oldukça iyi bir fiyatla Çin’e OCC ihraç edebilir ya da bu malzemeyi çok daha az fiyatlarla Çin dışındaki pazarlara gönderebilirsiniz. Bir MRF (malzeme geri kazanım tesisi) işletiyorsanız çöp alanına göndermeniz karışık kağıt ve zayıf OCC piyasası karşısında kötü bir durumdasınızdır,” diyor. Başka bir aracı ise, malzeme geri kazanım tesislerinin Çin’in yeni kalite standartlarını yakalamak için hatlarında elle ayıklama işçilerini işe almaya devam ettiklerini söylüyor. Bu aracıya göre, “İşçileri ellerinde tutmakta sıkıntı yaşıyorlar. Orada ayakta durup çöpü ayıklamak pek de insanların yapmak istediği bir şey değil. Bazı tesislerin ayıklama hatlarına işçi bulmak için iki veya üç geçici işçi acentesiyle çalıştığını biliyorum,” dedi.

Ham selüloz ikameleri ve kimyasal mürekkep giderme kaliteleri Kuzey Amerika’da güçlü seyrini sürdürürken bunlara yönelik ihracat talebi de, tüccarların belirttiğine göre sağlıklı bir seviyede.

ASYA

TEMİZ MALZEMEYE ODAKLANMA

İthalat için Çinli alıcılar genelde özel kalitelere ve çok temiz malzemelere odaklanıyor. Uzak Doğu’nun geri kalanı için OCC fiyatları dengede görünüyor.

Yılın ilk iki ayında Çin’in geri kazanılmış kağıt ithalatını bir yıl öncesine göre yaklaşık %47 azaltarak 2,5 milyon tona düşürdüğü bildirildi. Özel bir örnek olarak Çin, ABD karışık/ayıklanmamış kağıt alımlarını bu yıl Ocak-Şubat döneminde, 2017 yılının aynı dönemindeki 384.887 tona göre %95,2 düşürdü. Gelir açısından Çin, ABD geri kazanılmış selülozu için en büyük ihracat pazarı olmayı sürdürse de rakam, bir yıl önceki yaklaşık 339 milyon USD’ye göre %39 civarında düşüşle 207 milyon USD’ye geriledi.

Hindistan, ABD selülozuna harcadığı parayı 42 milyon USD’den 98 milyon USD’ye, %130’un üzerinde bir artışla yükselterek Çin’de kaybedilen gelirin bir kısmını telafi etti. ABD’nin Endonezya ve Vietnam’a yaptığı geri kazanılmış kağıt sevkiyatlarından elde edilen gelirler de yılın ilk iki ayında sırasıyla %116,2 artışla 19,6 milyon USD ve %245,4 artışla 13,3 milyon USD seviyelerini bularak üç basamaklı artışlara ulaştı.

GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT PİYASASI ANALİZİNE KATKIDA BULUNANLAR:
* Marielle Gommans (Bel Fibres, Belçika)

* Ken McEntee (The Paper Stok Report’un Yayıncısı, ABD)

Kaynak: Recycling Int.