Nisan 2015 Dünya Kağıt Raporu

22 Ağustos 2017

2015 yılının ilk çeyreği boyunca OCC fiyatları tipik olarak ton başına 168 USD+ seviyesinden 160 USD+ seviyesine düşerken karışık kağıt ise daha keskin bir düşüşle 135 USD+”den 120 USD+ seviyesine geriledi. Çin Yeni Yıl tatilleri sonrasında Çin’in ve daha geniş Asya piyasalarının Avrupa selülozuna yönelik taleplerini kademeli olarak yoğunlaştırmaları nedeniyle kısmen fabrikalardaki geri kazanılmış kağıt stokunun istikrarlı bir şekilde azaltılması nedeniyle genelde Avrupa selülozu için zayıf seyretti.

Çevre yetkililerinin ithalata daha sıkı kontroller uygulamayı amaçlaması nedeniyle kalite, Asya’daki fabrikaların selüloz satın alma kararlarını etkileyen ana etmen olmayı sürdürüyor. Çin’de bu yapılar bazı fabrikaların kapanmaya zorlanmasına yol açarken Endonezya hükümeti ise kısa süre önce Çin yetkilerinin Yeşil Çit politikası yoluyla uyguladıklarına son derece benzer kontrollerle sevkiyat öncesi denetimlerini yoğunlaştırma planlarını açıkladı.

Bu arada Avrupa’da, gazete sektörünü etkileyen kapasite kapatmaları ve İngiltere’de Aylesford Newsprint’in zararı manşetleri süslüyor. Pazar fiyatlarında anında bir düşüş meydana geldi, ancak sonrasında açıklama öncesindeki hakim seviyelere yaklaşan bir toparlanma kaydedildi. Bu kapatmalar, beklenmedik bir şekilde de gelse, gazete tüketiminde dünya çapındaki azalma nedeniyle piyasadan kaldırılması gereken kapasitenin ortadan kalkması anlamını taşıyor” görüşü öne sürülüyor.

Ayrıca İngiltere’de, Kent’teki yeni Smurfit Kappa makinesinin kısa süre önce tam olarak devreye alınması ve Avrupa’da kendisine yönelik talebin pek ‘parlak’ olmadığı kahverengi kalitelerin fiyatları üzerinde iç piyasada olumlu bir etkiye sahip olması bekleniyor. Fransa’dan alınan bilgiler Asya’da Avrupa menşeli düşük kalitelere yönelik talebin ilk üç aylık dönemde limanlardaki tıkanma, ABD’deki zorlu kış hava koşulları ve aynı azmanda Euro’nun dolar karşısında göreli değer kaybetmesine bağlı olarak Asya’da Avrupa menşeli düşük kalitelere yönelik talebin arttığını gösteriyor. İspanya’da OCC’ye yönelik yerel talebin ilk üç aylık dönem boyunca ‘güçlü’ olması yaklaşık 15 € / ton fiyat artışına neden oldu.

Finlandiya’da ise talep tüm geleneksel yurt içi geri kazanılmış selüloz için sağlıklı seyrederken, bazılarındaki yetersizlik belirgin hale geldi. Ülkenin kağıt ve karton, temizlik kağıdı, gazete ve mukavva fabrikalarının hepsinin “iyi çalıştığı” söylenebilir. Avrupa’da çok sayıda ülke kısa süre önce geçen yıla ait kağıt geri dönüşüm istatistiklerini yayınladı.

Almanya’da ise veriler, yurt içi kağıt sektörünün 2014 yılında 16,62 milyon ton, yani önceki yıla göre 133.000 ton daha fazla geri kazanılmış selüloz kullandığını, ihracatının ise yurt içinde artan talep ve Çin’in Avrupa menşeli geri kazanılmış kağıt talebindeki azalma nedeniyle yaklaşık %16 düşüşle 2,34 milyon tona gerilediğini açıkladı.

İsveç’in 2014 istatistikleri, yurt içi kağıt fabrikalarının geri kazanılmış selüloz tüketimi %9 düşüşle 1,248 milyon tona gerilediği, özellikle gazete ve dergi kağıdı tüketimi %28 düşüşle 421.000 tona gerilerken OCC ise %5 artışla 509.000 tona yükseldiği için yerel pazarda büyük değişikliklerin meydana geldiğini gösteriyor. Ülkenin geri kazanılmış kağıt ithalatı geçen yıl %9 düşüşle 449.000 ton olurken, ihracatı ise %3 artışla 353.000 tona ulaştı. Gazete kalitelerinin yurt dışı sevkiyatları ise iki kat artışla 58.000 tona çıkarken, OCC ihracatı ise %5 düşüşle 189.000 tona geriledi.

‘İsveç’in güneyinden Polonya ve Almanya’ya yapılan sevkiyatların ilk üç aylık dönemde (2015) gerilediği’ bildirildi. Çek Cumhuriyetinin dışındaki geri kazanılmış kağıt sevkiyatları geçen yıl %16 artışla 730.000 tona yükselirken, yerli fabrikaların tüketimi ise %14 yükseldi. ‘Toplama hacimleri, yaklaşık 100.000 ton, yani %12 ile en büyük yıllık büyüme rekorunu kırsa da, piyasa bu hacmi eritti ve sorunsuz bir şekilde ihraç etti,” deniliyor.

Biraz daha doğuda ise yeni geri dönüştürülmüş ürün kapasiteleri artmaya devam ediyor. Örneğin Türkiye’de Modern Karton’un son geliştirme çalışmasıyla birlikte yıllık 400.000 ton üretim kapasitesinin ikinci üç aylık dönemde devreye girerek Türkiye’nin selüloz ithalatını artırması bekleniyor. Kartonsan’ın KM2 yatırımının da bu üç aylık dönemde tam kapasiteye ulaşması muhtemel görülüyor..

Vietnam’da, birkaç fabrikanın kapasite artırma planları yaptığı söyleniyor. Örneğin Lee & Man Paper Manufacturing, Hau Giang eyaletindeki yeni bir sahada 400.000 ton yıllık kapasiteye sahip bir geri dönüştürülmüş karton kutu fabrikası yatırımı planladığı bildirildi. Tüketim tarafındaysa, kağıt ürünlerin yurt içindeki tüketimi şu anda beklentilere yaklaşamadığı için fabrikalar, kendileri için ‘nadiren kârlı’ olarak tanımlanan dış pazarlara ihracat fırsatlarını aramak zorunda kalıyor.

http://www.recyclinginternational.com/recycling-news/8684/paper-and-textiles/global/bir-paper-world-mirror-april-2015