Çevre Bakanlığı Ambalaj Komisyonu Toplantısı’na katıldık

28 Ağustos 2017

Hatırlanacağı üzere 12.12.2012 tarihinde AGED olarak ÇEVKO, TÜDAM ve TÜKÇEV’i derneğimizde ağırlamıştık. Yapılan toplantı sonunda alınan kararlara istinaden birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı ziyaret etmiş ve geçmişte olduğu gibi ambalaj komisyonunun (bu defa en az iki ayda bir) toplanması talebinde bulunmuştuk.

19 Eylül 2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çağrısı ile sektörden çok sayıda paydaşın katılımıyla Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sn. Mehmet Baş başkanlığında başlayan ve daha sonra Atık Yönetimi Daire Başkanı Sn. Zeki Terzioğlu başkanlığında devam edenAMBALAJ KOMİSYONU toplantısı sonunda (alt-komisyonlarda değerlendirmek üzere) aşağıdaki konu başlıkları belirlenmiştir.

1.     Toplama maliyetlerinin belirlenmesine ilişkin format oluşturulması ve geri dönüşüm konusundaki (toplama, ayırma, geri dönüşüm) teşvikler 

2.     Kayıt altına alma ve pazar paylarının tespiti

3.     Etkin piyasa gözetim ve denetimi

4.     Ambalaj atıklarının kaynakta ayrı toplanması konusunda eğitim ve bilinçlendirme

5.     Belgelendirme ve belediyeler ile yapılan sözleşme formatı belirleme

6.     Kaynakta ayrı toplama sistemi ve sistem dışı toplayıcılarının sisteme entegre edilmesi

Sözkonusu başlıklar bakanlıkça yeniden değerlendirilecektir. Belirlenecek konulara göre alt-komisyonlara katılım çağrısı yapılacak ve paydaşlar katılmak istedikleri alt-komisyonları belirtip belirlenecek yer ve tarihte toplantılara iştirak edecektir.

Toplantılar sonunda alınan kararların bakanlık nezdinde tavsiye niteliği taşıdığı ve yakında yürürlüğe girmesi düşünülen çerçeve çevre yönetmeliğine (Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne) son hali verilmeden önce sözkonusu kararların dikkate alınacağı belirtilmiştir.

1. Ambalaj Komisyonu 2009 yılında toplanmıştı. Sözkonusu komisyon 10 alt-komisyon ile çalışmalarını sürdürmüş ve 2010 itibariyle1. Ambalaj Komisyonu Ambalaj Alt Komisyonu Raporları’nı yayınlamıştı. Bu defa çalışmaların daha az alt-komisyonla 3-6 ay arasında tamamlanması planlanıyor. Bakanlık yetkilileri sıfırdan bir çalışma yapmak yerine daha önce hazırlanan bu raporun esas alınmasını ve sürecin böylece kısaltılmasını hedefliyor.

AGED Başkanı Mahmut Ciğer, Bloomberg HT’ye konuk oldu