Bakanlık Plastik Poşet Toplantısı

20 Eylül 2018

Bildiğiniz gibi yeni AAKY’ye göre plastik poşetler 1 Ocak 2019 itibarıyla paralı olacak. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda ilgili paydaşlar olan büyük perakendeciler, yetkilendirilmiş kuruluşlar, Maliye Bakanlığı’ndan temsilciler, Sıfır Atık Yönetimi Daire Başkanı Sn. Ahmet Varır Bey başkanlığında toplanarak sistemin nasıl oluşturulması gerektiği konusunda bir toplantı yaptık.
Ücretlerin de belirlenmesi konusunun da gündeme geldiği toplantıda Eylül ayında bir toplantı daha yapılarak sürecin sonlandırılmasına karar verildi.

AGED Başkanı Mahmut Ciğer, Bloomberg HT’ye konuk oldu