ATIK YÖNETİMİ MALİYET BELİRLEME KOMİSYONU TOPLANTISI YAPILDI

22 Ağustos 2017

Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek kurulan Atık Yönetimi Maliyet Belirleme Komisyonu ilk toplantısını İstanbul’da gerçekleştirdi. 

Marmara Belediyeler Birliği Çevre Koordinatörlüğü, çevre yönetimi alanının en önemli parçalarından biri olan ve sorumluluğu yerel yönetimlerde bulunan “Katı Atık Yönetimi” alanında farkındalığı arttırmak adına Atık Yönetimi Maliyet Belirleme Komisyonun ilk toplantısına 17 Mart 2016 tarihinde İstanbul’da öncülük etti. Komisyona Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Büyükşehir Belediyeleri, İlçe Belediyeleri, Üniversiteler, Atık Yönetimi Firmaları katılım gösterdi.

 

Doğa tahribatının azaltılmasından canlı sağlığına, kaynakların verimli kullanılmasından şehir estetiğine kadar birçok başlıkta önem arz eden Katı Atık Yönetimi konusunda kurulacak komisyonun gerçekleştireceği çalışmalar sonucunda nesnel, bilimsel ve güncel bir kaynak oluşturulacağı bildirildi. Komisyon evsel katı atıklar altında 2 çalışma grubu, ambalaj atıkları çalışma grubu, tıbbi atıklar çalışma grubu ve özel atıklar (diğer değerlendirilebilir atıklar) olmak üzere 5 alt çalışma grubu halinde çalışmalarını sürdürmesi kararı alındı.

 

Komisyonun Bilim Danışmanı Doç. Dr. İbrahim Demir konuşmasında belediyelerin en yüklü harcama kalemlerini atık yönetiminin oluşturduğunu ve bunun için atık yönetiminin maliyet kalemlerinin titizlikle belirlenmesi gerektiğini söyledi. Kurulan komisyonun belediyelere rehber olarak kullanabilecekleri bir doküman oluşturacağını sözlerine ekledi. Daha sonra söz alan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Dr. Sönmez Dağlı ise sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirmenin gerçekten çok önemli bir adım olduğunu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için hazırlayacakları il katı atık planlarına ilişkin çok önemli bir altlığın oluşacağını belirtti.

 

MBB Çevre Koordinatörü Cihat Kahraman, çalışmaların 6 ay içerisinde bitirileceğini ve bunların sonucunda yerel yönetimlerin mevzuatla yükümlü tutulduğu alanların dışında, uygulamada ne tür harcamalarının olduğunu da gözler önüne serecek bir çalışma gerçekleştirileceğinin altını çizdi.