Atık Toplayıcıları Çalıştayı

28 Ağustos 2017

20-21 Aralık 2016 tarihlerinde Ankara Monec Otel’de düzenlenen “Geri Dönüşüm Sektöründe Kooperatifçilik Potansiyeli ve Geri Dönüşüm Sisteminde Atık Toplayıcılarının Rolü Çalıştayı”na AGED olarak bizler de davet edildik.

Söz konusu toplantıya derneğimizi temsilen katılan Endüstriyel İlişkiler Müdürü Kutay Ertul katıldı.

Çalıştayda merkezi ve yerel yönetim yetkilileri, Türkiye’deki atık toplayıcıları ve diğer sektör paydaşları aynı masa etrafında atık toplayıcılarına özgü sorunları, daha iyi bir katı atık yönetimi düzenlemesini ve modernizasyonunu tartışma fırsatı buldu. Çalıştayın konu başlıkları aşağıdaki gibiydi;

  • Dünyada Atık Toplayıcılarının Örgütlenme Deneyimleri
  • Atık Toplayıcılarının Kooparetifleşmesi İçin Hukuki ve Yapısal Sorumluluklar
  • Türkiye’de Atık Toplayıcılarının Örgütlenme Çabaları
  • Belediye ve Atık Toplayıcıları Arasındaki İlişkiler
  • Türkiye’de Geri Dönüşüm Sektöründe Kooperatifçilik Potansiyeli ve Atık Toplayıcılarının Rolü Atölye Çalışması – Çalışma Grupları

Hazırladığımız özet raporu görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ.