Ağustos 2016 Itibariyle Dünya Hurda Kağıt Raporu

22 Ağustos 2017

Fiyat artışları şaşırttı

Temmuz ayının sonlarına doğru önde gelen ihracatçılar, geri kazanılmış kağıt fiyatlarının artmaya devam ettiğin doğruladı. Çin ve Endonezya’daki fabrikaların düşük stoklara sahip olduğu ve dünyanın pek çok yerinde yaz aylarında toplama hacimlerinin düşmesi nedeniyle bir panik havasının ortaya çıkarak fiyatlarda artışı tetiklediği görülüyor. Bu arada piyasalar İngiltere’nin AB’den ayrılmasının etkilerini de dikkate alıyor.

Avrupa

Hızlı fiyat artışları
Haziran ayının başlarındaki önceki raporumuzdan bu yana İngiltere’nin AB’den ayrılmaya karar vermesi gündemin en hararetli konusunu oluşturdu. Sonrasında sterlinin değer kaybetmesi ve hem Avrupa hem de Asya’da geri kazanılmış selüloz pazarında güçlü taleple birlikte OCC, karışık kağıt ve mürekkep giderme kalitesinde kağıt dahil çok çeşitli kalitelerde hızlı fiyat artışı tetiklendi. İngiltere merkezli büyük çaplı bir ticaret firması, “Özellikle Çin’in selüloza çok aç olduğunu ve piyasada yeterli malzemenin bulunmadığını” doğruladı.

Yaz aylarında toplama hacimlerinin düşmesiyle birlikte yılın bu zamanında pazara giren malzeme miktarı daima azalma eğiliminde olmuştur. Bu yıl ise, İngiltere’nin AB’den çıkmaya karar vermesinin yakın geleceğe yönelik yol açtığı tedirginlik nedeniyle perakende alış faaliyetlerinin yavaşladığı ve buna bağlı olarak toplanan miktarların daha da azaldığı öne sürülüyor.

Orta kalitelerdeki geri kazanılmış kağıt da Avrupa’daki iyi talep karşısında güçlü bir fiyat artışı kaydederken stok seviyelerinin ise tükenmeye çok yakın olduğu görülüyor. Ayrıca Asya’dan da bu kalitelere yönelik talepler geliyor. Yüksek kaliteler için Pazar koşulları nispeten daha istikrarlı. Avrupa dışında yönelik sevkiyatlar için navlun oranlarında da istikrar görülüyor ve gemi ve konteyner alanı rezervasyonlarında hiçbir sıkıntı bulunmadığı belirtiliyor.

Kuzey Amerika

Çin’in devasa iştahı
ABD’deki OCC fiyatları Temmuz ayında da artmayı sürdürürken Ağustos ağında yükselişin devam edeceği beklentileri hakimdi. Ancak geri kazanılmış kağıt tüccarları arasındaki ortak düşünce hem yurt içi hem de yurt dışı fiyat seviyelerinde zirveye yaklaşıldığı yönünde. Bazı tüccarlar, ABD karton üretiminin bu fiyat artışının ana itici etmeni olduğunda ısrar etse de, çoğunluk güçlü Pazar durumunu Çinli fabrikaların dev iştahına, özellikle Çin’in büyük çaplı tedarik şirketlerine bağlıyor. Temmuz ayı boyunca ABD’nin güneyindeki fabrikalar genel olarak OCC’yi satıcı rıhtımında teslim koşuluyla kısa ton başına 120-130 USD seviyesinden satın alıyorlardı. Bu aralık karşısında ihracat fiyatları ise 165 USD/ton gemi yanında teslim (FAS) seviyesine kadar çıkıyor. Bu yıl Şubat ayında ortalama ulusal fabrika alış fiyatı, The Paper Stock Report’un alıcıları ve satıcıları üzerinde düzenlenen bir ankete göre OCC için yaklaşık 94 USD/ton FOB oldu. Temmuz ayında ulusal ortalama yaklaşık 115 USD/ton FOB seviyesindeydi.

ABD’li ihracatçılara göre Çin’in fiyatları Temmuz ayı sonuna doğru yükselmeye devam etti. ABD’nin güneydoğusundaki bir broker, “En büyük korku, yerli fabrikaların yeterli stoka sahip olduklarını düşünerek fiyatları düşürmeye başlayabilecek olması. Bu durum, anında Çinli alıcıları da fiyatlarını düşürmeye yönlendirir,” diyor.

ABD’de karton üretiminin en yoğun olduğu sezonun sonuna yaklaşıldığından çok fabrikanın yeterli stok seviyesine sahip olduğu, ancak bazılarının yoğun bir aceleyle satın almaya devam ettiği bildirildi. ABD’nin güneybatısındaki bir alıcı, “Bazı fabrikalar stoklarını diğerleri kadar iyi yönetemiyor; bu yüzden malzeme bulabilmek için bazen başkalarından 20 USD daha fazlasını ödeyen kişilerle karşılaşabiliyorsunuz,” diyor.

Nisan ayında ABD karton üretimi geçen yılın aynı ayına göre 52,6 daha düşük gerçekleşirken, karton işletme oranı ise %93’ten %94,3’e yükseldi. Amerika Orman ve Kağıt Derneğinin verilerine göre bugüne kadar olan %94’lük işletme oranı, 2015 yılının aynı dönemine göre %1,6 puan daha düşük. Geri dönüştürülmüş selüloz tüketimi ise 2015 yılındaki rakamlara oranla çok az düştü. İstatistik Ofisi ile Uluslar arası Ticaret Komisyonundan alınan verilere göre ABD geri kazanılmış selüloz ihracat istatistikleri ise tam aksi yönde bir hikaye anlatıyor. Bu istatistikler, geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında oluklu malzeme ihracatının 2016 yılının ilk beş ayında %7,3 artışla 4,68 milyon kısa tona ulaştığını, yüksek kalite mürekkep giderme ve hamur ikamesi toplamının ise sırasıyla 532,5 ve %23,4’lük artışlarla 359.071 ve 497.911 kısa ton olduğunu gösteriyor. Bunların aksine ABD’nin karışık kağıt ihracatında geçen yıla göre %7,2’lik bir düşüş (1,82 milyon kısa ton), basılı gazete kağıdında ise %21,6’lık bir düşüş (809.997 kısa ton) görülüyor.

Tüm kaliteler toplandığında ABD, bu yılın ilk beş ayında yurt dışı müşterilerine 9,226 milyon kısa ton geri kazanılmış kağıt göndererek, Ocak-Mayıs 2015 dönemine göre %1,2’lik bir artış kaydetmiş oluyor.

Asya

Stoklar düşük
Beklentilerin biraz aksine, özellikle kahverengi kalitelerin fiyatları iki haftalık bir sürede 10-15 USD/tonluk hızlı bir artış kaydetti. Çin ve Endonezya’daki fabrikaların düşük stoklara sahip olduğu ve yaz aylarında toplama hacimlerinin düştüğü dikkate alındığında bir panik havasının ortaya çıkarak fiyat artışını tetiklediği görülüyor. Fiyatların Ağustos ayında daha da yükseğe tırmanıp tırmanmayacağını kestirmek güç, ancak bazı ihracatçılar, ufukta biraz daha fiyat artışı gerçekleşeceğine inandıklarından sadece küçük hacimlerde mal satıyor.

Karışı kağıt ve mürekkep giderme kalitesindeki kağıt fiyatları Asya’da yaklaşık 10-15 USD/ton artış kaydetti. Mürekkep giderme kalitesi ile ilgili olarak Asya pazarı, malzeme için Avrupalı fabrikalarla kapışıyor.

Yüksek kalitelerde daha çok istikrar hakim gibi görünüyor ve mevcut fiyat seviyeleri Ağustos ayı için beklentilerle aynı doğrultuda seyrediyor.

Yazımızı hazırladığımız sırada Avrupa-Asya navlun oranlarının Ağustos ayı içinde Temmuz ayı ile aynı seviyelerde yer alacağının belirtileri görülüyor.

Kağıt bardak geri dönüşümünü en üst düzeye çıkarmaya yönelik manifesto

Gıda Ambalajları Derneği (FPA) ile Kağıt Bardak Geri Kazanım ve Geri Dönüşüm Grubu, kağıt bardak geri kazanım ve geri dönüşüm oranlarını 2020 yılına kadar önemli oranda artırma amacıyla sektör çapında bir manifestoyu yürürlüğe koydu. FPA’ya göre bu manifesto, “son zamanlarda medyanın gösterdiği dikkat ve tüketicilerin kağıt bardak geri dönüşümü hakkındaki endişeleri” üzerine düzenlendi.

Manifestodaki ana taahhüt, kağıt bardak dağıtım zincirinin, kâğıt bardakların ek yatırım ve geri dönüşüm, bertaraf ve toplama projelerine finansman sağlanması yoluyla kağıt bardakların tasarlanma, kullanım, bertaraf ve toplanma faaliyetlerini en iyi seviyeye getirmek için birlikte çalışacak”. İş programı sektör çapındaki bir yönetim kurulu tarafından ve bu kurulun görevlendireceği iş grupları tarafından yürütülecek.

Manifesto halihazırda aralarında hammadde tedarikçilerinin, bardak üreticilerinin, geri kazanım operatörlerinin ve yeniden işlemecilerin bulunduğu 45’in üzerinde işletme tarafından imzalandı. İmza sahipleri kullanılmış kağıt bardakların sürdürülebilir bir şekilde geri kazanılmasını ve geri dönüştürülmesini sağlamak için bilgiye, planlara ve tesislere erişimi artırma konusunda işbirliğinde bulunmayı kabul etti.

Bu girişi destekleyen kağıt üreticisi ve geri dönüştürücüsü DS Smith’e göre parafinli veya polietilen kaplamalı bardaklar ideal bir malzeme değil ve bunların hamur makinelerinde selüloza ayrılarak geri dönüştürülmesi tek malzemeden üretilen kağıt ve kartonlara göre çok daha uzun zaman gerektirdiğinden şirketin ambalaj fabrikası besleme stoklarında atık olarak işlem görüyorlar. DS Smith’in dış ilişkiler ve iş geliştirmeden sorumlu genel müdürü Peter Clayson, “Şirket, parafinli ve polietilen katkılı kağıt bardakları nihai ürün haline getirmek için tekrar işlemeye çalıştığında önemli kalite sorunlarıyla karşılaştı,” diyor.

AGED Başkanı Mahmut Ciğer, Bloomberg HT’ye konuk oldu