AGED: Türkiye’nin Yeni Yetkilendirilmiş Kuruluşu

28 Ağustos 2017

Yetki Belgesi
Yetki Belgesi

Değerli sektör paydaşları;

24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde Atık Kağıt ve Geridönüşümcüler Derneği’nin Yetkilendirilmiş Kuruluş olma başvurusu olumlu yönde değerlendirilmiş ve derneğimiz yetki almaya hak kazanmıştır.

Türkiye’nin kağıt karton ve ahşap belgelendirmesi konusunda faaliyet yürütecek yeni yetkilendirilmiş kuruluşu olarak atık geri kazanımını artırıcı faaliyetlerde bulunmak ve mevcut geri dönüşebilen ambalaj atıklarını en iyi şekilde değerlendirmek en büyük hedeflerimizdir.

Kuruluşumuzun geri kazanım ve geri dönüşüm sektörüne yeni bir soluk getirmesini diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.

Yetkilendirilmiş Kuruluş  Nedir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiş Kuruluş (YK); 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (AAKY)” esas alınarak kâr amacı gütmeden işletilen; amacı geri-dönüşebilen ambalaj atıklarının piyasaya sürenler (PS) adına geri-kazanım belgelendirme işlemlerini gerçekleştirmek, böylece geri kazanım oranlarını mümkün olduğunca yukarı çekmek olan kuruluştur. PS’ler adına belgelendirme işlemi; toplama ayırma tesisleri (TAT) ile ve sözkonusu TAT’ların anlaştığı belediyeler ile protokol imzalayarak gerçekleştirir.

AGED Başkanı Mahmut Ciğer, Bloomberg HT’ye konuk oldu