11. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

15 Mart 2022

Atık Kâğıt ve Geri Dönüşümcüler Derneği 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.03.2022 tarihinde perşembe günü, saat: 10.00’da dernek merkezi olan Mahmutbey Mh. Taşocağı Yolu Cad. No 1 Ofis no 90 Polat Tower Basınekspers Bağcılar/İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
Belirtilen gün ve saate çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 23.03.2022 tarihinde aynı yer, aynı saate ve aynı gündem ile nisapsız olarak toplanacaktır.
GENEL KURUL GÜNDEMLERİ

  1. Açılış, Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı
  2. Divan başkanı ve kâtiplerin seçimi
  3. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrası
  4. Bilanço, iç denetim raporu ve gelir gider hesaplarının müzakeresi ve ibrası
  5. Yeni dönem çalışma programı ile tahmini bütçenin görüşülmesi
  6. Gerekli hallerde taşınır ve taşınmaz malların alınması ya da satılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi
  7. Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
  8. Dilek ve temenniler
  9. Kapanış