Simka Kağıt San. ve Tic. A.Ş.

28 Ağustos 2017

1989 yılında oluklu mukavva ve ambalaj sektörünün ana hammaddesi olan kağıtların üretimi amacıyla Kayseri Bölgesi’nin ilk kağıt fabrikası olarak faaliyete geçen tesisimiz, bugün 21.000m2 toplam ve 8.350 m2 kapalı alanda üretimine devam etmektedir.

Sürdürülebilir büyüme ve gelişmenin ve müşteri itibarı kalıcılığının önkoşulunun daima müşteri memnuniyeti olduğu bilincinden hareketle müşteri istek ve önerilerini dikkate alan kurumumuz sürekli yenilikleri ve değişimleri takip ederek ürün profilini ve makina parkını geliştirmektedir.
Bu amaçla ana tedarikçisi olduğu oluklu mukavva sektörünün ihtiyaçlarını daha da geniş yelpazede sağlama amacıyla 2012 yılında 2.800mm genişliğindeki yeni kağıt makinası yatırımını tamamlamış olup 2013 yılı içerisinde %100 geri dönüşümlü atık kağıtttan yıllık  50.000 ton  üretim  kapasitesi ile devreye alınmıştır.

Simka, İSO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi sahibi olarak müşterisine yaptığı hizmeti garanti etmekte ve satışın her noktasında müşteri istek ve önerilerini dikkate alarak sürekli hizmet felsefesini benimsemektedir.

Firma 2017 yılında FSC belgesi alarak sertifikalı ürünler satmaya başlamıştır.
Kalite politikamızın bir gereği olarak tüm faaliyetimiz, mevcut ve gelecekteki müşteri istek ve beklentilerinin tam ve doğru olarak tespit edilerek rasyonel bir şekilde karşılanmasını öngören bir anlayışla devam etmektedir.

www.simkapaper.com.tr