Kağıt Geri Dönüşüm Sektörü Temsilcileri Bir Araya Geldi

29 Eylül 2020

Kağıt Geri Dönüşüm Sektörünün Temsilcileri: ‘Sıfır atıkta daha da bilinçlenmeliyiz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi’nin en büyük destekçilerinden olan Atık Kağıt Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (AGED), sektörün geleceğini görüşmek üzere bir araya geldi. AGED Başkanı Mustafa Saral, “Emine Erdoğan’ın başlattığı Sıfır Atık Projesi’ni canı gönülden destekliyoruz. Atık kâğıt toplama oranlarını yurt içinde yükseltmek için zamana ihtiyaç var. Öncelikle toplumda geri dönüşüm bilincinin artması gerekiyor. Dolayısıyla sıfır atık bilinci oturmadan daha fazla atık kağıt toplamak mümkün değil. Kağıt toplama oranı zaten genel anlamda %50’nin üzerinde, 3 milyon ton hurda kağıt geri kazanılıyor. Kağıt sanayiinin ana ham maddesi olan karton koli hurdası ise %80’in üzerinde toplanıyor.” dedi.

Atık Kağıt Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (AGED) üyeleri İstanbul’da bir araya geldi. Pandemi dönemine rağmen, Balıkesir, Aydın, Kütahya ve Adana kağıt fabrikalarının kurulmasıyla kağıt geri dönüşüm sanayii daha da güçlendi. Kağıt sanayicileri, hurda kâğıt ithalatını ihracat yapmak amacıyla gerçekleştirdiklerini ve toplanan yerli hurda kağıdın sanayii üretimi için yeterli olmadığını ifade ettiler. İhracatı artırarak ekonomiye can suyu olmayı sürdürmek istediklerini ifade eden sanayiciler, “Türkiye’de toplanan hurda kağıdın tamamını satın aldığımız halde üretim için yeterli olmuyor. İhracat için hurda ithalatı kısıtlanmamalıdır. Toplumumuz uzun vadede Sıfır Atık Projesi ile bilinçlenecek ve bu kağıt toplama oranlarını artıracaktır.” dediler. Toplantıda; Türkiye’deki kağıt atıkların sağlıklı bir şekilde toplanması için bilincin tabana yayılmasının şart olduğu, vatandaşların başta sıfır atık olmak üzere geri dönüşümde daha da bilinçlenmesi gerektiği ve aynı zamanda bunun için bir sürece ihtiyaç duyulacağı vurgulandı.

“SIFIR ATIK PROJESİNİ CANI GÖNÜLDEN DESTEKLİYORUZ”

AGED Başkanı Mustafa Saral yaptığı açıklamada, “Emine Erdoğan Hanımefendi’nin başlattığı Sıfır Atık Projesi’ni canı gönülden destekliyoruz. Biz ham maddemizi ülke içerisinden almayı öncelik olarak görüyoruz. Ham maddesini dışarıdan alan bir Avrupa ülkesi yok. Biz ise yurt dışından alıp hurdayı mamul haline getirip yurt dışına ihraç ediyoruz. Sektörümüz ham madde temini konusunda getirilen ithalat kısıtlaması ile birlikte ham maddesini temin edemeyecek ve bu durum sanayii üretimini zora sokarak olumsuz yönde etkileyecektir. Yüksek maliyetler ihracatı yapılamaz hale getirecektir.” diye konuştu.

Hurda kağıt toplama oranlarını yurt içinde artırmak için zamana ihtiyaç olduğunu belirten AGED Başkanı Saral, “Emine Erdoğan’ın başlattığı Sıfır Atık Projesi’ni canı gönülden destekliyoruz. Atık kâğıt toplama oranlarını yurt içinde yükseltmek için zamana ihtiyaç var. Öncelikle toplumda geri dönüşüm bilincinin artması gerekiyor. Dolayısıyla sıfır atık bilinci oturmadan, daha fazla atık kağıt toplamak mümkün değil. Kağıt toplama oranı zaten genel anlamda %50’nin üzerinde, 3 milyon ton hurda kağıt geri kazanılıyor. Kağıt sanayiinin ana ham maddesi olan karton koli hurdası ise %80’in üzerinde toplanıyor.” dedi.

YENİ TESİS KAPASİTE VE TEKNOLOJİSİNDE AVRUPA’NIN ÖNÜNDEYİZ

Kağıt sanayiinin önemli isimlerinden olan KİPAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz ise Sıfır Atık Projesi’ni gönülden desteklediklerini belirterek, “Her atığın ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekli. Avrupa fiyatlarından kağıdı almamız lazım ve yurt dışı fiyatlarına da kağıt satabilmemiz lazım. Dolayısıyla bu sanayinin ham maddesi olan atık kağıtta herhangi bir ithalat kısıtlamasının olması Türkiye’nin ihracatına zarar verir. Atık kağıt konusunda yapılacak değerlendirilmelerde çok dikkat edilmeli. Aksi takdirde bu kadar istihdamın olduğu bu kadar yatırımın yapıldığı sektöre büyük zarar verir. Artık Türkiye atık kağıda ihtiyacı olan bir ülke. Toplamayı tabi ki teşvik edeceğiz. Ama bir taraftan da hurda kağıttan mamul üreterek ihraç edebilmeliyiz. Modern tesisler kuruyoruz. Kurduğumuz tesisler Avrupa’da yapılanlardan daha iyi. İthal edilen hurda kağıtlar ihracata yönelik olduğu için herhangi bir kısıtlamaya tabi olmamalı. İthalatçı bir ülkeyken İhracatçı bir ülke haline geliyoruz. Hızla sanayileşmek zorundayız. Çok sayıda istihdama ihtiyacımız var. Dövize ihtiyacımız var. İhracata ihtiyacımız var. Üretim kapasitemiz artıkça ham maddemiz olan hurda kağıda ihtiyacımız da artacak. Artık Türk kağıt sanayiinin ithal hurda kağıda ihtiyacı var. Yapılacak düzenlemelerde bunların göz önüne alınması çok büyük önem taşıyor.” dedi.

KAYTAN: YETMEDİĞİ NOKTADA HURDA KAĞIDI İTHAL ETMEK DURUMUNDAYIZ

AGED Genel Müdürü Osman Kaytan, “Türkiye’deki dönüşebilen atıkların toplanabilmesi için Sıfır Atık bilincinin halka iyi anlatılması lazım. Konutlardan yeterince toplama yapılamıyor maalesef. Vatandaş evinde ayrıştırdığı, kaynağında daha çöpe gitmeden ayrıştırdığı atıkları, alacağı bir bedel karşılığında geri dönüşüm merkezine getirirse, işte o zaman israf sıfıra inecek. Sıfır Atık Projesi böylece hedefine ulaşacak. Ülke içinde toplanan bütün hurda kağıdı sanayiciler olarak satın alıyoruz, yetmediği noktada ham maddemiz olan hurda kağıdı ithal etmek durumundayız. Ham maddemiz olan hurda kâğıdın ithalatının kısıtlanması ile ilgili bir süreç yaşıyoruz. Sanayiciler olarak bu durumdan olumsuz etkileneceğimiz açıktır.” dedi.