Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği

7 Şubat 2020

Plastik poşetler dışındaki diğer ürünler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 5/2/2020 tarih ve 31030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız

AGED Başkanı Mahmut Ciğer, Bloomberg HT’ye konuk oldu