AGED’den Sokak Toplayıcılarına Destek!

27 Mart 2020

COVID-19 (Korona virüsü) salgınından dolayı dünyada her sektör ve toplumun her kesimi gibi geri dönüşüm sistemi de zor günler geçiriyor. Bu zorlukta en büyük mağduriyeti ise günlük yevmiyelerini kağıt toplayarak kazanan sokak toplayıcıları yaşıyor.

AGED (Atık Kağıt ve Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği), bu zor günlerde sektörüne büyük katma değer sağlayan ancak en çok mağdur olan bireylere destek olmayı görev bilmiş ve salgın nedeniyle toplama yapamayan sokak toplayıcılarına gıda desteği kampanyası başlatmıştır.

Ülke içerisinde geri kazanılan 3.2 Milyon ton kağıt olduğunu ve bunu yaklaşık %20’sinin (600-700 bin ton) sokak toplayıcıları sayesinde ekonomiye kazandırıldığını belirten AGED Genel Müdürü Osman KAYTAN; “Biz her zaman sokak toplayıcılarının sektörün önemli bir paydaşı olduğunu ve sokak toplayıcılarının bir meslek grubu olarak tanınması gerektiğini savunduk.

Sokakta faaliyet göstermeleri nedeniyle her türlü riske açık olan bu kesime özellikle sağlık güvencesi sağlanması gerekiyor. Toplama yaptıklarında para kazanabilen ve çeşitli nedenlerle toplama yapamadıklarında ise hiçbir geliri olmayan bu insanların bugün toplum yararına yapılan çağrılara uyarak evde kalmaları ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.

Biz kağıt sanayini temsil eden bir dernek olarak zor durumda olan sokak toplayıcılarına yardım etmeyi kendimize vazife edindik. Bir sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek her seferinde göz ardı edilen dezavantajlı bir gruba yardım eli uzatmış olacağız, aynı zamanda da ülkemizin seferber edildiği “EVDE KAL TÜRKİYEM! “ kampanyasına da katkı sunmuş olacağız. Bu kapsamda gücümüz yettiğince yardımlarımızı sürdüreceğiz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.